Aktuality

Vyhlásenie

otvorenie ak. roka_fakulta prava_pevs
Paneurópska vysoká škola sa rozhodne a dlhodobo hlási, osobitne pod novým vedením,
k dodržiavaniu etických pravidiel platných aj v akademickom prostredí.
Každému človeku musí byť jasné, že opisovanie a neuvádzanie zdroja a autora je krádež duševného vlastníctva.
Odsudzujeme neetické a trestuhodné správanie jedincov, ktorí sa neustále snažia lingvistickými hrami zľahčovať fakty.
Na to nie je potrebná žiadna účelová komisia.
Čo povieme našim študentom? Ako im vysvetlíme, že plagiátorstvo je trestný čin a aby sa o to nikdy nepokúšali?
Stačí si pozrieť Malú československú encyklopédiu z roku 1986, kde je tento skutok jasne definovaný a
to bolo pred 33 rokmi a za bývalého režimu.
Aj politika je o etike, nie?
Prof. Juraj Stern
Rektor
<<< Späť