Aktuality

Výsledky volieb do Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy

Do Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy boli zvolení

 

 

 

 

Zo zamestnaneckej časti akademickej obce:

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (Fakulta masmédií)

doc. Ing. Marek Csabay, PhD. (Fakulta ekonómie a podnikania)

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD. (Fakulta psychológie)

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD. (Fakulta práva)

PhDr. Beáta Dvorská, PhD. (Fakulta psychológie)

Ing. Marcela Galovská, PhD. (ostatné časti PEVŠ)

Ing. Július Hlaváč, PhD. (Fakulta informatiky)

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD. (Fakulta práva)

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (Fakulta masmédií)

Ing. Anna Kotásková, PhD. (Fakulta ekonómie a podnikania)

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. (Fakulta informatiky)

PhDr. Alena Mikolajová (ostatné časti PEVŠ)

PhDr. Henrieta Roľková, PhD. (Fakulta psychológie)

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (Fakulta ekonómie a podnikania)

doc. Mgr. Antonín Szomolányi, Art.D. (Fakulta masmédií)

Ing. Juraj Štefanovič, PhD. (Fakulta informatiky)

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. (Fakulta práva)

 

Zo študentskej časti akademickej obce:

Danuša Černegová (Fakulta psychológie)

Michal Drobný (Fakulta informatiky)

Bc. Alexandra Jašurková (Fakulta ekonómie a podnikania)

Michael Kapusta (Fakulta práva)

Patrik Koska (Fakulta masmédií)

Sophia Lukáčiková (Fakulta práva)

Adriana Petrášková (Fakulta ekonómie a podnikania)

Luboš Sčensný (Fakulta psychológie)

Vladimír Tomko (Fakulta informatiky)

Veronika Trnková (Fakulta masmédií)

 

ZÁPISNICA Z VOLIEB

 

<<< Späť