Aktuality

Významný úspech Paneurópskej vysokej školy vo svete

Na XXIX. Valnom zhromaždení združenia univerzít Compostela Group of Universities (CGU) v septembri  2023, ktoré sa konalo na Univerzite Sevilla, bol po doterajšom 8-ročnom pôsobení v predsedníctve CGU za 1. viceprezidenta CGU pre obdobie rokov 2023-2027 zvolený riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov Paneurópskej vysokej školy, JUDr. Slavomír Rudenko, Ph.D.

Compostela Group of Universities je univerzitným združením, ktoré spája celkovo 65 členských univerzít z Európy, Latinskej Ameriky a karibského priestoru a ktoré je multilaterálnou platformou pre užšiu spoluprácu svojich členov v oblastiach výmeny odborných skúseností vo vede a vzdelávaní, v podpore spoločných výskumných aktivít a realizácii celého radu kooperačných programov na úrovni združenia ako celku.

Významná pozícia v predsedníctve CGU nie je len poctou pre PEVŠ, ale pre celé slovenské vysoké školstvo.

Blahoželáme!

<<< Späť