Aktuality

Výzva na predkladanie prihlášok pre štipendijné pobyty na Kube

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pridelilo Paneurópskej vysokej škole nasledovné študijné miesta v spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe pre akademický rok 2018/2019:

  • 1 študijné miesto v odbornom zameraní Medzinárodné podnikanie pre študenta 1.stupňa štúdia (s ukončeným min. 1 rokom štúdia) alebo pre študenta 2.stupňa štúdia v trvaní 1 semestra,
  • 1 študijné miesto v odbornom zameraní Cestovný ruch pre študenta 1.stupňa štúdia (s ukončeným min. 1 rokom štúdia) alebo pre študenta 2.stupňa štúdia v trvaní 1 semestra,
  • 1 študijné miesto v odbornom zameraní Psychológia pre študenta 1.stupňa štúdia (s ukončeným min. 1 rokom štúdia) alebo pre študenta 2.stupňa štúdia v trvaní 1 semestra,
  • 1 študijné miesto v odbornom zameraní Masmediálna komunikácia (Mediálne vedy) pre študenta 1.stupňa štúdia (s ukončeným min. 1 rokom štúdia) alebo pre študenta 2.stupňa štúdia v trvaní 1 semestra,

 

Pre účasť v štipendijnom programe je nevyhnutnou podmienkou ovládanie španielskeho jazyka, ktorý bude aj študijným jazykom počas pobytu na Kube. Podmienky programu sú stanovené v dokumente MŠVVaŠ SR. Pozorne si ich preštudujte!

Podmienky štipendijného pobytu

Žiadame uchádzačov, aby ešte pred zaslaním podkladov v zmysle pripojených pokynov MŠVVaŠ SR (elektronicky a v tlačenej verzii na SAIA n.o.) o svojom záujme zúčastniť sa štipendijného programu informovali Oddelenie medzinárodných vzťahov PEVŠ v lehote 18. mája 2018 zaslaním svojho životopisu a motivačného listu (ktoré budú zároveň podkladmi pre prihlásenie sa prostredníctvom SAIA n.o.) na adresu: slavomir.rudenko@paneurouni.com.

Pre nomináciu na MŠVVaŠ SR prosíme tiež o uvedenie čísla cestovného pasu, ktorý použijete pre vycestovanie na štipendijný študijný pobyt.

Nakoľko pridelené študijné miesta sú vyhradené pre PEVŠ, PEVŠ musí svojich kandidátov nominovať. Prihláška do štipendijného programu zo strany študenta, bez oficiálnej nominácie PEVŠ nebude akceptovaná. V prípade vyššieho záujmu študentov PEVŠ o štipendijné miesta v jednotlivých odboroch si Oddelenie medzinárodných vzťahov vyhradzuje právo uskutočniť užší výber pre nomináciu kandidátov (shortlisting). Kritériom bude osobnostný profil a motivácia kandidátov.

Prípadné otázky smerujte na riaditeľa Oddelenia medzinárodných vzťahov PEVŠ, JUDr. Slavomíra Rudenka, Ph.D. (slavomir.rudenko@paneurouni.com, 02-48208807).

 

<<< Späť