Aktuality

Vznik nezávislej platformy slovenských rektoriek a rektorov

17. november, ktorý je symbolický a pre naše dejiny taký významný deň je od roku 2020 aj dňom vzniku nezávislej platformy slovenských rektoriek a rektorov, ktorá je alternatívou voči oficiálne prezentovanej línii väčšinovej časti Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Medzi zakladateľov tejto platformy patrí aj rektor Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Touto iniciatívou by chceli zúčastnené slovenské univerzity docieliť, aby sa na báze tejto platformy slobodne a otvorene diskutovalo o veciach, o ktorých v súčasnosti reprezentácie vysokých škôl mlčia. Práve rektorky a rektori by v súčasnosti mlčať nemali a ich hlas by vo verejnom priestore mal zaznievať oveľa silnejšie a otvorenejšie, než tomu bolo doposiaľ. Sú presvedčení, že rektorky a rektori majú byť natoľko výrazné osobnosti, ktoré sa neboja prezentovať aj kontroverzné, či menšinové názory, ak sú o ich správnosti a hodnotovej ukotvenosti presvedčení. Novovzniknutá platforma je otvorená všetkým rektorkám a rektorom slovenských vysokých škôl a univerzít.

Zdôrazňujú, že vysoké školstvo stojí na križovatke a musí sa rozhodnúť, ako ďalej. Je potrebné  hľadať partnerov v externom prostredí, ktorí sa budú aktívne podieľať na obnove dôvery verejnosti v inštitúcie vysokých škôl. Dôležitú úlohu v diskusii musia zohrať aj študenti. Ponúkajú otvorenú ruku každému, kto chce prispieť do diskusie o témach nastolených touto platformou, ale samozrejme i o témach ďalších. Ide o jednu z najdôležitejších inštitucionálnych diskusií, na ktorú táto spoločnosť čaká od roku 1989.

MANIFEST

<<< Späť