Aktuality

Záujem študentov o Paneurópsku vysokú školu je rekordný

PEVŠ má 33 percent nárast študentov do 1. ročníka

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) v akademickom roku 2018/19 zaznamenala rekordný počet prihlásených študentov. Opäť sa tak potvrdzuje, že kvalitné štúdium zamerané na prax a moderný spôsob vzdelávania je to, čo študenti nielen potrebujú, ale aj vyhľadávajú.

PEVŠ od založenia v roku 2004 vychovala na svojich piatich fakultách vyše 17 000 absolventov. Prináša trojstupňové vzdelávanie (Bc., Mgr./Ing., PhDr./JUDr./RNDr., Phd.) a tiež profesijné vzdelávanie (LL.M. a MBA).

Tam, kde iné školy hlásia pokles, PEVŠ celkový záujem o päť fakúlt stúpol až o 33 %.

„Našou prioritou je silná orientácia na prax, ktorú nám zabezpečujú aj partnerstvá s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami. Nemenej dôležité sú pre nás aj podmienky, v ktorých študenti študujú. Máme výborné technické zabezpečenie, neustále inovujeme a sledujeme trendy. Naši pedagógovia sú expertmi vo svojich odboroch. Dávame si záležať na tom, aby sa u nás študenti cítili dobre a štúdium bolo pre nich radosťou. Pristupujeme k nim ako k budúcim kolegom a volíme individuálny prístup. Aj vďaka tomu má naša škola úspech, ktorý sa odzrkadľuje nielen v číslach, ale aj na tvárach našich študentov.“ vysvetľuje riaditeľka oddelenia marketingu a médií, Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak PhD.

Fakulta práva PEVŠ zaznamenala v akademickom roku 2018/2019 až 70 % nárast študentov do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia.

Fakulta masmédií PEVŠ, kde je dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou najsilnejšia, si zvýšila počet zapísaných študentov do 1. ročníka Bc. štúdia o 32 % a odbor Dizajn médií narástol až o celých 100 % .

Fakulta psychológie PEVŠ na svojej pôde v akademickom roku 2018/2019 privítala o 25 % prvákov viac v porovnaní s minulým akademickým rokom, čo jej dáva ešte väčšiu motiváciu ďalej rásť a rozvíjať sa.

Fakulta ekonómie a podnikania má vďaka širokospektrálnosti ekonomických disciplín, vysoko kvalifikovaným pedagógom s dlhoročnými skúsenosťami v danom odvetví silnú pozíciu medzi vysokými školami s ekonomickým zameraním na Slovensku. Dôkazom je 17 % nárast prvákov do akademického roka 2018/2019 v porovnaní s minulým akademickým rokom.

PEVŠ navyše pripravuje množstvo noviniek, ktoré môžu ešte viac prilákať nových študentov. Sú to nové laboratóriá ako napr. IT lab Priemysel 4.0 a Big Data, hub na star-upy na Fakulte ekonómie a podnikania, nadviazanie ďalších partnerstiev s organizáciami a  spoločnosťami, ktoré pomôžu začleniť študentov do praxe, ale najmä otvorenie nových výberových predmetov, ktoré reagujú na súčasné trendy a potreby trhu. „Škola sa svojim študentom venuje aj počas ich mimoškolských aktivít, organizuje workshopy, prednášky a konferencie, ktoré podporujú ich vedomostný a osobnostný rozvoj. Vzdelávacie inštitúcie poskytujú pevný základ, ale musia neustále napredovať a byť o krok pred tými, ktorí sa chcú vzdelávať“, dodáva riaditeľka oddelenia marketingu a médií, Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak PhD.

<<< Späť