Aktuality

Záznam diskusie o situácii na Ukrajine

Dňa 24. februára 2022 bola ako akt podpory Ukrajiny zorganizovaná na pôde Paneurópskej vysokej školy streamovaná diskusia so študentmi i zamestnancami školy o situácii v tomto napadnutom štáte. Počas jej priebehu sa reflektovala aj dez/informačná vojna, ktorá aktuálne prebieha na celom svete. Diskusia sa začala bezpodmienečným odmietnutím agresie Ruskej federácie. Toto je vlastné väčšine predstaviteľov štátov: V čom sa tento akt prekročenia hraníc jedného štátu armádou iného štátu líši od väčšiny porovnávaných udalostí?

Odpoveď treba hľadať mimo geopolitických názorov, dôležité sú fakty.

Z hľadiska medzinárodného práva ide zo strany Ruska o porušenie viacerých medzinárodnoprávnych záväzkov, najzávažnejším z nich je porušenie Charty OSN, podľa ktorej sa štáty vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou a použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu, ako aj každého iného spôsobu nezlučiteľného s cieľmi Organizácie Spojených národov, prvým spomedzi ktorých je zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť.

Samotné porušenie uvedených kogentných medzinárodnoprávnych záväzkov Ruska je nespochybniteľné a neospravedlniteľné, hoci sa predkladajú rôzne dôvody takéhoto vyústenia eskalácie konfliktu. Priam neuveriteľný je postoj prezidenta Putina k základom moderného medzinárodnému práva ako takého: hrozba silou a použitie sily je odmietnutím základných zásad medzinárodného práva; osobitnú červenú kontrolku však spúšťa jeho revizionizmus a predovšetkým odmietanie uznania suverenity samostatného štátu. Práve toto je bezprecedentným aktom, ide o zásadné spochybnenie celého konceptu klasického medzinárodného práva, ktoré rešpektuje zvrchovanú rovnosť jednotlivých štátov.

Súčasná krehká rovnováha v oblasti medzinárodných vzťahov vytvorená a rozvíjaná od vestfálskeho mieru bola rozhodnutiami prezidenta Putina vážnym spôsobom narušená. Každý míľnik rozvoja medzinárodného práva je sprevádzaný rozsiahlym krviprelievaním, v aktuálnej situácii je preto namieste pýtať sa, či je možné vzniknutú situáciu ešte vôbec zvrátiť.

Stručná analýza odborníčky na medzinárodné právo.

Pani dekanka Fakulty práva doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

<<< Späť