Aktuality

Znížený poplatok na rigorózne konanie pre študentov nastupujúcich do 2. ročníka Mgr. stupňa

Vzdelávať sa aj po ukončení magisterského stupňa štúdia je dôležitým bodom v kariére. Rigoróznym konaním absolventi získajú titul JUDr. (právo), PhDr. (psychológia, masmédiá), alebo RNDr. (informatika).

Paneurópska vysoká škola znižuje poplatok za rigorózne konanie pre študentov PEVŠ, ktorí prejavia záujem o rigorózne konanie a zapisujú sa do 2. ročníka magisterského stupňa štúdia dennej alebo externej formy.  Ak sa pri zápise do 2.ročníka magisterského stupňa štúdia prihlásite na rigorózne konanie, znížený poplatok vo výške 600 euro zaplatíte spolu so školným za 2. ročník magisterského stupňa štúdia. Okrem toho sa dá táto suma zahrnúť do školného bez navýšenia v rámci dvoch splátok školného. Podmienkou zníženého poplatku za rigorózne konanie je absolvovať ho do 12 mesiacov od skončenia magisterského štúdia. Nie je podmienkou, kedy magisterské štúdium skončíte.

Ak chcete zistiť, ako postupovať pri písaní rigoróznej práce, využite možnosť odborného semináru, ktorý vám celý proces vysvetlí a zefektívni. Viac o seminári sa dočítate tu.

Všetky podrobné informácie o rigoróznom konaní nájdete na stránkach konkrétnej fakulty.

Ak máte doplňujúce otázky, píšte na info@paneurouni.com.

<<< Späť