Aktuality

OZNÁMENIE!

Na základe rozhodnutia krízového štábu PEVŠ sa prerušenie výučby v prezenčnej forme predlžuje do 9.4.2020 vrátane.

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020 bude upravený.

Počas prerušenia prezenčnej výučby Vám budú podklady k samoštúdiu zaslané cez UIS z fakulty. Tento proces bude koordinovaný dekanátmi fakúlt.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Krízový štáb PEVŠ n.o.

<<< Späť