Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

Študijné oddelenie PEVŠ na Tematínskej je od novembra v nových priestoroch školy 07. 11. 2016 Od 8. novembra Vám naši pracovníci na študijnom oddelení pre Fakultu ekonómie a podnikania, Fakultu masmédií a Fakultu informatiky poskytnú informácie počas stránkových hodín (uvedených nižšie) v miestnosti číslo…
Fakulta ekonómie a podnikania má nového dekana 29. 09. 2016 Druhá najstaršia fakulta PEVŠ, Fakulta ekonómie a podnikania, rozbehla v poradí 12 akademický rok 2016/17 pod vedením nového dekana, doc. Ing. Antonína Korauša, PhD., LL.M., MBA. Svoje…
Rozvrh inžinierskeho štúdia FEP ZS 2016/17 22. 09. 2016 Rozvrh inžinierskeho štúdia pre zimný semester akademického roka 2016/17 sa nachádza na nasledujúcom linku v informačnom systéme FEP:   https://is.paneurouni.com/auth/dok_server/slozka.pl?id=19683
Rozvrh Bc. štúdia – zimný semester 2016/17 22. 09. 2016 Rozvrhy kompletného bakalárskeho štúdia sa nachádzajú na nasledujúcej adrese v informačnom systéme: https://is.paneurouni.com/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;dok=1;id=19682   V prípade 1. a 3. ročníka sa rozdelenie ročníka do krúžkov nachádza v prílohe rozvrhu.