Fakulta ekonómie a podnikania má nového dekana

Fakulta ekonómie a podnikania má nového dekana

Druhá najstaršia fakulta PEVŠ, Fakulta ekonómie a podnikania, rozbehla v poradí 12 akademický rok 2016/17 pod vedením nového dekana, doc. Ing. Antonína Korauša, PhD., LL.M., MBA. Svoje bohaté odborné a pedagogické skúsenosti plánuje investovať do novej generácie budúcich ekonómov, ktorí vzídu z Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ a svoju predstavu, ako im odovzdať čo najkvalitnejšie vedomosti a čo najlepšie ich vyzbrojiť do praktického života, vyjadruje slovami:

„V nadväznosti na strategické zámery PEVŠ, predstavené v septembri 2016 na pôde PEVŠ, bude aj koncepcia Fakulty ekonómie a podnikania orientovaná najmä na prax. Spolupráca so špičkovými firmami, spoločnosťami a odborníkmi má za cieľ úzko prepojiť našu fakultu s reálnymi požiadavkami a potrebami praxe, pripraviť adekvátne vzdelaných mladých odborníkov, ktorí sa budú po krátkom čase schopní plne adaptovať v praktickom živote a uplatniť sa na domácom, ale aj na medzinárodnom trhu práce.“

Kompletný príhovor dekana FEP k študentom si môžete prečítať v Sprievodcovi štúdiom pre 1. ročník FEP.

<<< Späť