Oznam o konaní dizertačnej skúšky

Oznam o konaní dizertačnej skúšky

Dňa 26.8.2020 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška

v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia manažment.

26.8.2020 o 13.30 hod. – JUDr. PhDr. Rastislav Briestenský

 

<<< Späť