Oznam o konaní dizertačnej skúšky  

Oznam o konaní dizertačnej skúšky  

Dňa 08.06. 2022 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

08.06. 2022 o 14:00 – Ing. Mgr. Marián Díreš 

 

<<< Späť