OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNEJ SKÚŠKY

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNEJ SKÚŠKY

 

Dňa 17.9. 2019 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie.

 17.9. 2019 o 13,30 hod. – Ing. Karel Kuba, DiS.

<<< Späť