OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

Dňa 11. 06. 2019 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie.

 

11. 06. 2019 o 10:00 – Mgr. Dávid Sklenár

11. 06. 2019 o 11:00 – Ing. Anna Kotásková

<<< Späť