OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

V dňoch 16.5. 2017 a 17.5. 2017 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie.

 

16.5. 2017 o 8,00 – Mgr. Ľubica Filipová

16.5. 2017 o 9,00 – MUDr. Ján Popovič

17.5. 2017 o 9,00 – Ing. Branislav Gablas

17.5. 2017 o 10,00 – PhDr. Lukáš Durda

17.5. 2017 o 11,00 – Phuoc Hung Nguyen, MSc.

 

<<< Späť