OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

V dňoch 21. 8. 2017 a 22.8. 2017 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie.

21.8. 2017 o 10,00 – PhDr. Dušan ŠTIGLIC

21.8. 2017 o 12,00 – Ing. Radka STRAKOVÁ

22.8. 2017 o 9,00 – Mag. (FH) Christian WATZL

22.8. 2017 o 11,00 – Stefan VOGEL, MBA

<<< Späť