OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Dňa 26. 4. 2018 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie.

 

26.4. 2018 o 10,00 – Stefan Vogel, MBA

26.4. 2018 o 12,00 – Pamela Claudia Priess, M.A.

26.4. 2018 o 14,00 – Sonja Losert, Mag.

<<< Späť