OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

V dňoch 20. a 21.6. 2018 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie.

20.6. 2018 o 10,00 – Dipl. – Ing. (FH) Marcus Illmeyer

20.6. 2018 o 13,00 – Mgr. Ľubica Filipová

21.6. 2018 o 10,00 – Ing. Radka Straková

21.6. 2018 o 13,00 – Phuoc Hung Nguyen, MSc.

<<< Späť