OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

V dňoch 22. a 23.8 2018 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie.

22.8. 2018 o 14,00 – Bc. Ing. Mária Wožniaková

23.8. 2018 o 9,00 – Mag. (FH) Daniel Schwarz

23.8. 2018 o 10,30 – Dipl.-Ing. Christian Otter

23.8. 2018 o 13,00 – Mgr. Radoslav Vašina

<<< Späť