OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

V dňoch 27. a 28. 8. 2019  sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie.

27.08. 2019 o 10:30 hod. – Dipl.-Wi.-Ing. (FH) André LUHN

27.08. 2019 o 13:00 hod. – Dipl. – Ing. (FH) Marcus ILLMEYER

28.08. 2019 o 11:00 hod. – Ing. Lucia RAFAJOVÁ

28.08. 2019 o 13:00 hod. – Ing. Branislav GABLAS

<<< Späť