OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

Oznam

Dňa 11.03. 2020  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

11.3. 2020 o 14:00 – Ing. Anna Kotásková

<<< Späť