Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce