Oznam o konaní dizertačnej skúšky

Oznam o konaní dizertačnej skúšky

Dňa 26.8.2020 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia manažment.

26.8.2020 o 14.30 hod. – Mgr. Ivana Gáborová, MBA

<<< Späť