Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dňa 29. 04. 2021 o 9:00 hod.  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

29. 04. 2021 o 9:00 hod. – PhDr. Ivana Gáborová, MBA

 

<<< Späť