Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dňa 29. 06. 2021 o 9:00 hod. sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

29. 06. 2021 o 9:00 hod. – JUDr. PhDr. Rastislav Briestenský

<<< Späť