Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dňa 29. 06. 2021 o 10:30 hod.  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment. 

29. 06. 2021 o 10:30 hod – Ing. Karel Kuba, Dis.

<<< Späť