Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dňa 28.06. 2022 o 11:00 hod.  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

28.06. 2022 o 11:00 hod – Ing. Dušan Hačár 

<<< Späť