Oznam o výsledkoch volieb kandidáta na funkciu FEP PEVŠ

Oznam o výsledkoch volieb kandidáta na funkciu FEP PEVŠ

AS FEP PEVŠ po tajnom hlasovaní dňa 17.mája 2016 prijal uznesenie, na základe ktorého navrhol Správnej rade PEVŠ vymenovať za dekana FEP  PEVŠ:

doc. Ing. Antonína Korauša, PhD., LL.M., MBA.  

 

Oznam

<<< Späť