OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Obhajoby dizertačných prác na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie sa dňa 26.2. 2018 neuskutočnia.

<<< Späť