OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Obhajoby dizertačných prác na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie sa dňa 15.6. 2017 o 11,00 a 13,00 neuskutočnia.

<<< Späť