Oznam o zrušení obhajoby dizertačnej práce

Oznam o zrušení obhajoby dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Karla Kubu, DiS. na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment plánovaná na deň 26. 8. 2020 o 11.30 hod. sa neuskutoční.

<<< Späť