OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

Obhajoba dizertačnej práce Dipl. Ing. (FH) Marcusa Illmeyera  na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie sa dňa 20.6. 2018 o 10,00 neuskutoční.

<<< Späť