Oznámenie o konaní dizertačných skúšok

Oznámenie o konaní dizertačných skúšok

Dňa 24.5.2023 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ tri dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

24.05.2023 o 9.00 hod. – Ing. Jana Janíková, MBA

24.05.2023 o 10.00 hod. – Ing. Veronika Šanderová, MSc.

24.5.2023 o 11.00 hod. – Ing. Michaela Procházková

<<< Späť