Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Dňa 22.8.2023 o 10.00 hod. sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a podnikanie

22.8.2023 o 10.00 hod. – Ing. Mgr. et Mgr. Blanka Borovková

<<< Späť