Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Dňa 10.10.2022 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

10.10.2022 o 10.00 hod. – Ing. Jozef VAHANČÍK

<<< Späť