Prednáška „ Interný audit a riadenie podnikateľského rizika“ na FEP

Prednáška „ Interný audit a riadenie podnikateľského rizika“ na FEP

Dňa 04. 04. 2017 (utorok) o 13.30 hod. bude mať vo Veľkej aule Fakulty ekonómie a podnikania prednášku Ing. Ľuboš Vančo, partner a predseda Rady partnerov spoločnosti KPMG Slovensko na tému „Interný audit a riadenie podnikateľského rizika“.

Vítaná je účasť všetkých študentov našej fakulty.

<<< Späť