Rozvrh Bc. štúdia – zimný semester 2016/17

Rozvrh Bc. štúdia – zimný semester 2016/17

Rozvrhy kompletného bakalárskeho štúdia sa nachádzajú na nasledujúcej adrese v informačnom systéme:

https://is.paneurouni.com/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;dok=1;id=19682

 

V prípade 1. a 3. ročníka sa rozdelenie ročníka do krúžkov nachádza v prílohe rozvrhu.

<<< Späť