Rozvrh inžinierskeho štúdia FEP ZS 2016/17

Rozvrh inžinierskeho štúdia FEP ZS 2016/17

Rozvrh inžinierskeho štúdia pre zimný semester akademického roka 2016/17 sa nachádza na nasledujúcom linku v informačnom systéme FEP:

 

https://is.paneurouni.com/auth/dok_server/slozka.pl?id=19683

<<< Späť