Termíny zápisov do ak. roka 2018/2019 na FEP

Termíny zápisov do ak. roka 2018/2019 na FEP

Zápisy do akademického ročníka 2018/2019 na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ sa budú konať nasledovne:

 1. ročník (Bc. a Ing.):
 • Inžinierske stupeň štúdia dennej a externej formy štúdia – 18.9.2018 (utorok) o 9:00 vo Veľkej aule (vchod z vestibulu)
 • Bakalársky stupeň štúdia dennej a externej formy štúdia – 19.9.2018 (streda) o 9:00 vo Veľkej aule (vchod z vestibulu)

adresa konania zápisu: Tematínska 10, 851 05 Bratislava (časť Petržalka)

Poznámka: Podmienkou štúdia na Paneurópskej vysokej škole je riadny zápis každého prijatého uchádzača osobne v stanovenom termíne.

Pri zápise je každý prijatý uchádzač povinný predložiť:

 • podpísanú a vytlačenú zmluvu o štúdiu,
 • podpísaný a vytlačený platobný kalendár,
 • rozhodnutie o prijatí na štúdium,
 • občiansky preukaz,
 • notárom overenú fotokópiu rodného listu,
 • farebnú fotografiu 3,5 x 4,5 cm (“pasový formát”),
 • originál dokladu o zaplatení školného (poštový poukaz, vklad do banky, výpis z účtu),

Pomoc s generovaním dokumentov zo systému UIS nájdete tu.

Školné na ak. rok 2018/2019 je prijatý uchádzač povinný zaplatiť do termínu, ktorý je vygenerovaný v platobnom kalendári. V deň zápisu musí byť platba spárovaná v UIS (univerzitný informačný systém). Bez spárovania platby, systém UIS nedovolí študenta zapísať.

Ostatné ročníky štúdia: 

stupeň štúdia forma štúdia ročník mená od – do dátum zápisu na hodinu v miestnosti
Bakalárske
štúdium
Denné
štúdium
2. ročník A – P 11.9.2018 (utorok)  9,00 h. Poslucháreň 207
R – Z 11.9.2018 (utorok)  13,00 h. Poslucháreň 207
3. ročník A – J 12.9.2018 (streda)   9,00 h. Poslucháreň 207
K – Ž 12.9.2018 (streda)  13,00 h. Poslucháreň 207
Externé
štúdium
2. ročník A – H 21.9.2018 (piatok) 9,00-12,00 h. Poslucháreň 207
K – W 21.9.2018 (piatok) 13,00-15,00 h. Poslucháreň 207
3. ročník všetci 21.9.2018 (piatok) 15,00-16,00 h. Poslucháreň 207
Inžinierske štúdium Denné
štúdium
2. ročník A – M 13.9.2018 (štvrtok) 9,00 h. Poslucháreň 207
N – Ž 13.9.2018 (štvrtok) 13,00 h. Poslucháreň 207
Externé
štúdium
2. ročník A – K 28.9.2018 (piatok) 9,00-12,00 h. Študijné oddelenie
L – V 28.9.2018 (piatok) 13,00-16,00 h. Študijné oddelenie
Externé
štúdium
2,5 ročník A – M 27.9.2018 (štvrtok) 09,00-12,00 h. Študijné oddelenie
N – Ž 27.9.2018 (štvrtok) 13,00-16,00 h. Študijné oddelenie

Študenti vyšších ročníkov na zápis musia priniesť:

 • doklad o úhrade školného
 • vytlačený a podpísaný platobný kalendár.

Dôležité upozornenie: Školné na akademický rok 2018/2019 je študent povinný zaplatiť do termínu, ktorý je vygenerovaný v platobnom kalendári. V deň zápisu musí byť platba spárovaná v UISe. Bez spárovania platby, systém UIS nedovolí študenta zapísať.

 

<<< Späť