Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2018/2019

Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2018/2019

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

Program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie

Stupeň štúdia: druhý

Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2018/2019

<<< Späť