Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2019/2020

Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2019/2020

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

Program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Odbor: Ekonómia a manažment

Stupeň štúdia: druhý

Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2019/2020

<<< Späť