Tézy na štátne záverečné skúšky 2018/2019 pre bakalársky stupeň štúdia

Tézy na štátne záverečné skúšky 2018/2019 pre bakalársky stupeň štúdia

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

Program: Ekonomika a manažment podnikania

Odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

Stupeň štúdia: prvý

Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2018/2019

<<< Späť