Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018 – prvé ročníky denná a externá forma

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018 – prvé ročníky denná a externá forma

Zápisy prvé ročníky denná a externá forma

 

Termín doručenia dokumentov preukazujúcich vzdelanie

Zahraniční študenti, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí majú posledný termín na zápis a doručenie dokumentov preukazujúcich ich predchádzajúce vzdelanie dňa 25. 10. 2017.

<<< Späť