Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018 – vyššie ročníky denná a externá forma

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018 – vyššie ročníky denná a externá forma