Správa z konferencie fakulty psychológie

Správa z konferencie fakulty psychológie

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) organizovala v Bratislave v dňoch 10.-11. apríla 2018 dve podujatia, ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Prvý deň sa konal kariérový deň pre študentov a v nasledujúci deň sa konala medzinárodná interdisciplinárna konferencia na tému ,,Očakávania zamestnávateľov na komptencie absolventov vysokých škôl”. Správu z konferencie si môžete prečítať priamo na stránke Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry: https://bit.ly/2s3Z1Tt .

Združeniu aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme za účasť a veríme, že sa na ďalších podujatiach spoločne stretneme aj budúci rok.

 

<<< Späť