Dekanka prof. Iveta Radičová vidí tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu ako dôležitú križovatku pred ďalším smerovaním EÚ

Dekanka prof. Iveta Radičová vidí tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu ako dôležitú križovatku pred ďalším smerovaním EÚ

V sobotu sme volili svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Dekanka Fakulty masmédií PEVŠ, prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. bola prizvaná na diskusiu Volebná noc – Voľby do Európskeho parlamentu v Európskom informačnom centre, kde sa vyjadrovala k aktuálnej situácii Európskej únie, tak aj k programom politických strán. Viac si môžete prečítať na portáli www.24hod.sk.

<<< Späť