Fakulta psychológie PEVŠ zintenzívnila prepojenie štúdia s praxou

Fakulta psychológie PEVŠ zintenzívnila prepojenie štúdia s praxou

V priebehu zimného semestra akademického roka 2017/2018 Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) realizovala niekoľko prospešných projektov, ktorých cieľom bol osobnostný a kariérový rozvoj žiakov základných a stredných škôl a zároveň zlepšenie praktických psychologických zručností študentov PEVŠ.

Viac na: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/fakulta-psychologie-pevs-pocas-semest/39227-clanok.html

<<< Späť