Medzinárodná konferencia Fakulty psychológie o pozitívnej psychológii