Minister školstva potvrdil akreditáciu PEVŠ

Minister školstva potvrdil akreditáciu PEVŠ

Minister školstva potvrdil akreditáciu PEVŠ

Minister školstva, Peter Plavčan, potvrdil svojím podpisom rozhodnutie Akreditačnej komisie z júna 2016 o komplexnej akreditácii PEVŠ. Úrovňou vzdelávania, výskumu, publikačnou činnosťou a poskytovanými službami študentom má PEVŠ už len krôčik k dosiahnutiu strednodobého strategického cieľa – stať sa vysokou školou univerzitného typu.

<<< Späť